Untitled Document
      
 
 

 LABRADOR RETRIEVER BREED STANDARD                                                                                   

 
มาตรฐานสายพันธุ์ลาบราดอร์ รีทีฟเวอร์
 
         
 
ลักษณะทั่วไป       
       สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ เป็นสุนัขที่มีสัดส่วนที่แข็งแรง  และคล่องแคล่ว,เป็นสุนัขขนาดกลาง, ลำตัวสั้น ความสามารถในการรับรู้เรื่องกลิ่นและเสียงดีเยี่ยม ตลอดจนรูปร่างที่สมดุลจะช่วยให้การทำงานของสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์มีความคล่องตัว และมีความแม่นยำ (Retrieving gun dog) มีความแข็งแรงเพื่อใช้ในกีฬาล่านกน้ำหรือเกมส์เก็บนก   ที่คนยิงนกบนท้องฟ้าตกลงมาให้สุนัขเก็บนานเป็นชั่วโมง   ภายใต้เงื่อนไขของกีฬาล่านกที่ยาก ๆ
         ลักษณะและคุณภาพที่จะประสบผลสำเร็จในการประกวดและการกีฬา จะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณลักษณะทางจิตใจแสดงให้เห็นว่าสุนัขได้รับการอบรมการเป็นสุนัขจำพวกที่มีประสิทธิภาพของเกมเป็นอย่างดี เป็นสุนัขที่มีอารมณ์มั่นคงเหมาะสำหรับกิจกรรมหลากหลายนอกเหนือจากกิจกรรมการล่าเพียงอย่างเดียว 
  
               ลักษณะเด่นที่สุดของสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ คือ ความสมดุลที่ได้สัดส่วน เพื่อที่จะเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่ว มีขนที่หนาแน่นเพื่อช่วยให้ทนต่อสภาพอากาศ  มีหางทีได้ขนาดพอดี มีความใหญ่จากโคนหางแล้วค่อยๆ เรียวเล็กลงจากโคนจรดปลาย หางมีความยาวปานกลาง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นแตกต่างจากสุนัขสายพันธุ์อื่นๆ และลักษณะหางปกคลุมด้วยขนหนาเหมือนหางนาก ซึ่งหางที่ถูกต้องของลาบราดอร์ต้องไม่โค้งงอ หรือโค้งพาดขึ้นมาเหนือแนวเส้นหลัง คือ ควรจะตรงในแนวเดียวกับเส้นหลัง (Topline), กะโหลกศีรษะด้านหลังกว้าง, มีดวงตาที่อ่อนโยนดูเป็นมิตร, มีขากรรไกรที่ทรงพลัง และเป็นสุนัขที่มีลักษณะโดดเด่น, มีความฉลาดเป็นอันดับต้นๆ และเป็นสุนัขที่มีอารมณ์ดี
 
               นอกเหนือจากนี้ สุนัขพันธุ์ลาบารดอร์จะต้องมีขนาดรูปร่างที่ได้สัดส่วนที่ดี ทำให้ท่วงท่าในการเดินหรือทำงานได้ง่ายขึ้น ปกติสุนัขพันธุ์ลาบารดอร์จะครอบครองลักษณะเด่นในเรื่องของคุณภาพที่ไม่ต้องผ่านการปรับแต่งเพื่อใช้ในการทำงานมากมาย ซึ่งเป็นลักษณะที่เด่นมากๆ ของสายพันธุ์นี้ ลาบราดอร์จึงเป็นสุนัขพันธุ์แรกๆ สำหรับ working gun dog ดังนั้นโครงสร้างและความแข็งแรงของสายพันธุ์นี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก
  
ขนาดสัดส่วนที่เหมาะสม
       ขนาด - สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์เพศผู้จะมีความสูงประมาณ 22.5 – 24.5 นิ้ว สำหรับสุนัขเพศเมียมีความสูงประมาณ 21.5 - 23.5 นิ้ว. น้ำหนักโดยประมาณของพ่อพันธุ์ และ แม่พันธุ์ในสภาวะที่เหมาะสมนั้น พ่อพันธุ์ที่ดีควรมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ 65-80 ปอนด์ (30-35 กก.) และ แม่พันธุ์ 55-70 ปอนด์ (25-32 กก.) ความสูงต้องสมดุลกับขนาดของลำตัว สุนัขจะมีขนาดยาวกว่าความสูงของสุนัขจากต้นคอลงมาถึงขา สัดส่วนความยาวจากหัวไหล่ถึงสะโพก จะเท่าหรือยาวกว่าความยาวจากส่วนหัวไหล่ถึงพื้นเล็กน้อย หน้าอกของสุนัขควรจะกว้างลึกถึงข้อศอก แต่ไม่ควรลึกเกินข้อศอก **ขนาดความสูงที่กำหนดในข้อมูลเบื้องต้นไม่ควรจะนำมาใช้เป็นข้อกำหนดของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีอายุต่ำกว่า 12 เดือน **
  
ศรีษะ
          กะโหลกศีรษะ - กะโหลกศีรษะควรมีขนาดกว้างแต่ไม่ถึงกับใหญ่จนเกินไป กะโหลกศีรษะและหน้าผาก ควรจะกลมกลืนและราบเรียบมีความยาวที่สมดุลเหมาะสม จุดstopช่วงหน้าผากพอสมควร ไม่ควรเด่นชัดจนเกินไป  คิ้วเป็นสันนูนเล็กน้อย
 
          จมูก - จมูกควรกว้าง และโพรงจมูกควรมีการดูแล จมูกควรมีสีดำในสุนัขสีดำหรือสุนัขสีเหลือง และสีน้ำตาลในสุนัขสีช็อกโกแลต สีของจมูกไล่จากสีเข้มไปอ่อนไม่ถือว่าผิดมาตรฐาน แต่ถ้าจมูกเป็นสีชมพูหรือปราศจากสีอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นลักษณะต้องห้าม (disqualification)
 
           ฟัน - ฟันควรแข็งแรงและปกติเวลาฟันขบกันสนิทจะมีลักษณะได้รูปเหมือนกรรไกร คือด้านนอกของฟันล่างสัมผัสกับด้านในของฟันบน หากฟันขบกันแล้วไม่ได้รูปเหมือนกรรไกร แสดงว่าผิดมาตรฐาน Undershot, Overshot หรือ Misaligned Teeth  ถือเป็นความผิดร้ายแรง
 
             หู - หูจะห้อยลงแนบศรีษะ ไม่ตั้งชัน หูไม่ใหญ่ ตำแหน่งหูอยู่ไกลจากด้านหลังและค่อนข้างอยู่ต่ำ อยู่เหนือตาเล็กน้อย เมื่อดึงหูไปปิดตาข้างหน้าก็ยังสามารถมองเห็นได้อยู่
 
            ตา - ตาต้องดูเป็นมิตรบอกถึงอารมณ์ดี สติปัญญา และการเตรียมพร้อมเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสายพันธุ์นี้สุนัขสีดำและสีเหลืองจะมีตาเป็นสีน้ำตาล และสุนัขสีช็อคโกแลตจะมีตาเป็นสีน้ำตาล หรือ hazel ส่วนขอบตาควรเป็นสีน้ำตาล ดวงตาไม่โปนออกหรือยุบเข้าไป  ลาบราดอร์สีดำและสีเหลืองที่ไม่มีขอบตาดำ (pigment) และสีน้ำตาลในสีช็อคโกแลต ถือว่าเป็นสุนัขที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ใน AKC
 
คอ, เส้นหลังและลำตัว (Topline and Body)
            คอ - คอควรมีความยาวที่เหมาะสม มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง และเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ถ้าคอสั้นและหนาหรือดูเหมือนไม่สมดุลถือว่าเป็นลักษณะ “คอ” ที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน
 
            เส้นหลัง - ควรมีลักษณะแข็งแรง และมีเส้นหลังที่ตรง ได้ระดับเดียวกับส่วนที่สูงที่สุดของตะโหลก หลังถึงส่วนที่สูงสุดของสะโพกสุนัข ในขณะที่สุนัขยืนหรือเคลื่อนไหว (moving) อย่างไร ก็ตามเนื้อตรงส่วนสะโพกควรจะแสดงให้เห็นเด่นชัดถึงความยืดหยุ่นในความแข็งแกร่งที่จะสามารถปรับสภาพและรองรับได้ดีเหมือนกับนักกีฬา 
  
            ลำตัว - สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ควรจะลำตัวสั้นกระชับ และซี่โครงที่เรียวสอบพอดีกับหน้าอกที่กว้างได้มาตรฐาน ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นที่ดี สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ไม่ควรมีหน้าอกที่แคบ จะทำให้รูปร่างสัดส่วนมีลักษณะที่ไม่สมดุลความสูงต้องสมดุลกับขนาดลำตัว จะมีขนาดยาวกว่าความสูงของสุนัขจากต้นคอลงมาถึงขา สัดส่วนความยาวจากหัวไหล่ถึงสะโพกจะเท่า หรือยาวกว่าความยาวจากส่วนหัวไหล่ถึงพื้นเล็กน้อย    หน้าอกควรจะกว้าง ลึก ถึงข้อศอก การเคลื่อนไหวของลาบราดอร์จะนิ่มนวลเป็นธรรมชาติ ในขณะที่เคลื่อนไปข้างหน้าข้อศอกไม่ควรยื่น จะต้องแนบชิดกับลำตัว แต่ขาทั้งสองข้างต้องไม่ชิดหรือห่างจนเกินไป การเคลื่อนตัวต้องเป็นแนวตรง ขาไม่พันกัน ข้อเท้ามีความยืดหยุ่น และรับน้ำหนัก ตลอดจนส่งน้ำหนักได้ดี.
 
ส่วนหน้า (Forequarters) 
              สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ ควรมีกล้ามเนื้อส่วนหน้าที่แข็งแรง กำยำและสมดุลกับส่วนหลัง
             ไหล่ - ไหล่จะมีลักษณะลาดยาวไปด้านหลัง รูปทรงได้มุมอย่างเหมาะสมกับต้นขาประมาณ 90 องศาที่จะทำให้สุนัขได้เคลื่อนตัวดีที่สุด ความยาวของช่วงไหล่ควรจะเท่ากับความยาวของต้นขา หัวไหล่ตรง,
 
              หน้าขา - เมื่อดูจากด้านหน้า ขาควรจะตรง ประกอบกับกระดูกที่แข็งแรง
            
ขน  (Coat)  
           ขนเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ สุนัขพันธุ์นี้ควรจะมีขนสั้น และตรง ดกหนา เส้นขนเมื่อสัมผัสด้วยมือจะให้ความรู้สึกค่อนข้างหยาบ ส่วนขนชั้นในของลาบราดอร์ต้องเป็นขนที่นุ่ม เพื่อป้องกันตัวเองจากอากาศที่หนาวเย็น หรือกันน้ำ
 
 
สี (Clour)
           สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์จะมีสีดำ, สีเหลือง และสีช็อกโกแลต. ส่วนสีอื่นๆ หรือส่วนที่มีการผสมผสานของสีนอกจากสามสีนั้นจะถือว่าเป็นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน  แต่กรณีถ้ามีขนเป็นจุดสีขาวบนหน้าอกเพียงเล็กน้อยถือว่ายังอยู่ในมาตรฐาน แต่ก็จะไม่เป็นที่ต้องการ แต่ยกเว้นกรณีที่มีขนขาวซึ่งเกิดตามวัยของสุนัข หรือเป็นรอยแผลเป็นไม่ถือว่าเป็นสีลวดลายที่เกิดจากสุนัข

        สีดำ คือ สีดำทั้งหมด กรณีที่เป็นสีดำแต้มด้วยริ้วลายสีเทาหรือสีน้ำตาลถือว่าไม่ตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ลาบราดอร์ที่ดี

        สีเหลือง คืออาจจะเป็นสีไล่ระดับจาก fox-red ถึง สีเหลืองอ่อนๆ (light cream) ไล่เฉดสีจากเข้มมาอ่อน บริเวณแถวหู, หลัง ไล่ลงมาบนตัวของสุนัข

       สีช็อกโกแลต สีช็อกสามารถไล่โทนสีจากช็อกอ่อน (light choc) มาช็อกเข้ม (dark choc)ได้แต่ถ้าเป็นลักษณะสีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ ถือว่าไม่ตรงตามมาตรฐานอย่างแน่นอน

การเคลื่อนไหว
         การเคลื่อนไหวของสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ควรนิ่มนวลเป็นธรรมชาติ ในขณะที่สุนัขเดินไปข้างหน้าข้อศอกไม่ควรยื่น ควรจะต้องแนบชิดกับลำตัว แต่ขาทั้งสองข้างจะต้องไม่ชิดกันจนเกินไปด้วย การเดินของสุนัขต้องเป็นแนวตรง ขาเวลาเดินต้องไม่พันกัน เมื่อมองจากด้านหลังขาต้องเคลื่อนตัวขนานกับขาหน้า ข้อเท้าทั้งสี่ของสุนัขต้องมีความยืดหยุ่นรองรับน้ำหนัก และส่งน้ำหนักได้เป็นอย่างดี เมื่อเวลามองจากด้านข้าง ไหล่ของสุนัขควรจะเคลื่อนที่ได้อย่างไม่ติดขัด
 
บุคลิกนิสัย
            ลักษณะนิสัยที่แท้จริงของสุนัขพันธุ์ ลาบราดอร์เป็นสุนัขที่มีความสุภาพ อ่อนโยน จิตใจดี และมีความฉลาด ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวได้เป็นอย่างดี ไม่มีความก้าวร้าว การที่สุนัขแสดงออกโดยการเห่าก็เพื่อเป็นการป้องกัน แต่ไม่ใช่แสดงออกถึงความก้าวร้าว มีอารมณ์ที่มั่นคง ไม่หงุดหงิดหรือโมโหง่ายกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนไป เป็นเพื่อนเล่นกับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ลักษณะนิสัยฉลาด ใจดี เป็นมิตร สุภาพ ไม่ก้าวร้าว ตอบสนองรวดเร็ว ปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้ง่ายสามารถฝึกความสามารถพิเศษอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ค้นหาผู้ประสบภัย, ค้นหายาเสพติด
            ลักษณะนิสัยที่แท้จริงของสุนัขพันธุ์ ลาบราดอร์เป็นสุนัขที่มีความสุภาพ อ่อนโยน จิตใจดี และมีความฉลาด ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวได้เป็นอย่างดี มีอารมณ์ที่มั่นคง ไม่หงุดหงิดหรือโมโหง่ายกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนไป เป็นเพื่อนเล่นกับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ลักษณะนิสัยฉลาด ใจดี เป็นมิตร สุภาพ ไม่ก้าวร้าว ตอบสนองรวดเร็ว ปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้ง่ายสามารถฝึกความสามารถพิเศษอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ค้นหาผู้ประสบภัย, ค้นหายาเสพติด  

ลักษณะต้องห้ามในสายพันธุ์ลาบราดอร์

1. ความสูงที่ไม่ถูกต้องจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน

2. จมูกสีชมพู หรือมีความบกพร่องในเม็ดสี

3. ขอบรอบดวงตาที่ไม่มีขอบตาดำ (pigment)

4. ขนาด และลักษณะของหาง หรือความยาวของหาง ที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน

5. สีขนที่มีการผสมผสานของสีอื่นนอกจากสีดำ สีเหลือง หรือสีช็อกโกแลต ที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
 
Copyright © 2018 www.nagaskennel.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป