Untitled Document
    
 
     
 
เกี่ยวกับเรา
 
เราเป็นครอบครัวที่รักสุนัขเหมือนกับคนทั่ว ๆ ไป เลี้ยงสุนัขมาตลอดชีวิต
ตั้งแต่เล็ก ๆ   เลี้ยงมาแล้วหลากหลายสายพันธุ์ทั้งพันธุ์เล็กอย่างพุดเดิ้ล
ชิวาวา  มิเนียเจอร์ ชิห์สุ  คอกเกอร์ หรือขนาดกลางถึงขนาดใหญ่อย่าง
ดัลเมเชี่ยน อะกิตะโดเบอร์แมน เยอรมันเชพเพิร์ท หรือแม้แต่ร๊อทไวเลอร์ 
เราก็เลี้ยงมาแล้ว
 
หลังจากโดเบอร์แมนตัวโปรดของครอบครัวจากไป   ก็เลยตั้งใจว่าจะหา
สุนัขตัวใหม่มาเลี้ยงอีก      คราวนี้ตั้งใจจะหาให้ดีและเลี้ยงอย่างดีที่สุด
ซึ่งเรามองหาโดเบอร์แมนอยู่นาน   แต่เวลามันเปลี่ยนไปโดเบอร์แมนที่
เคยมีอยู่มากมายสวย ๆ  กลับไม่มีหายากมาก ๆ เลยครับ    และที่มีอยู่
ก็ไม่สวยเหมือนที่เราเคยเลี้ยง  
เราจึงตัดสินใจเลือกพันธุ์อื่นที่คิดว่าเข้ากับชีวิตสมัยใหม่     และการใช้
ชีวิตของเรา       ซึ่งเราเลือกอยู่นานจนสุดท้ายก็มาลงเอยที่สุนัขพันธุ์
ลาบราดอร์ รีทีฟเวอร์  และจากที่เราคิดว่าจะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนในครอบ
ครัวเพียงตัวเดียว  ด้วยความน่ารักและความฉลาดของลาบราดอร์   จึง
เป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากให้คนที่รักสุนัขด้วยกัน  ได้หันมาลองเลี้ยงเจ้า
สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์นี้เหมือนกับเรา      และเราก็คิดว่าลาบราดอร์ใน
ประเทศไทยยังมีหน้าตา       และโครงสร้างที่ยังไม่ตรงกับใจของเรา  
ครอบครัวเราจึงได้มีความเห็นร่วมกัน   ที่จะพัฒนาสายพันธุ์ลาบราดอร์
ให้มีหน้าตา  และโครงสร้างที่ตรงตามมาตรฐานให้มากที่สุด  
 
ดังนั้นใน ปี พศ. 2550  เราได้จดทะเบียนจัดตั้งคอกสุนัขขึ้น    โดย
ใช้ชื่อคอกว่า Nagas Kennel        ซึ่งเรามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา
สายพันธุ์ลาบราดอร์ในประเทศไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ      และ
เราได้นำเข้า พ่อพันธุ์  แม่พันธุ์     เพื่อมาพัฒนาสายพันธุ์ลาบราดอร์
ในการบรีดสุนัขของเรา         ซึ่งก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จระดับ
หนึ่งในการบรีดลูกสุนัข     ซึ่งเราบรีดลูกสุนัขลาบราดอร์ที่สวย  และ
สามารถประกวดจบไทยแลนด์แชมป์ได้อย่างรวดเร็ว           ซึ่งเป็น
ลาบราดอร์ตัวแรกและตัวเดียวในประเทศไทยขณะนี้       ที่จบแชมป์
เปี้ยนด้วยอายุเพียง 6 เดือน 2 วัน        และได้รับรางวัลมากมายใน
การประกวดเพียงงานเดียว     ซึ่งเราถือเป็นความภูมิใจ    และความ
สำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์ลาบราดอร์ของเรา      และเรายังคงที่จะ
มุ่งมั่นพัฒนา       เพื่อให้ได้ลาบราดอร์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
สายพันธุ์ลาบราดอร์ให้มากที่สุด      โดยเป็นสไตล์ที่เราต้องการ คือ
เราจะมุ่งเน้นที่สายเลือดดีเป็นที่ยอมรับ         โครงสร้างสวยงามถูก
ต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์  Top line   ตรงสวย    มีหางใหญ่ตรง  
และมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่ดีเป็นมิตร
      
จากจุดเริ่มต้นปี พศ. 2550-2553      ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเรา
ได้พยายามหา พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์        โดยในการเลือกพ่อพันธุ์ แม่
พันธุ์ของเรานั้น    เราจะมองถึงจุดเด่นของพ่อพันธุ์    แม่พันธุ์แต่ละ
ตัวที่จะซื้อ   เพื่อนำมาพัฒนาสายพันธุ์ในรุ่นต่อไปของเรา        ซึ่ง
ในการนำเข้าพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ นั้น       เรามีจุดมุ่งหมายก่อนที่เราจะ
ตัดสินใจซื้อทุก ๆ ครั้ง        ดังจะเห็นได้จากความแตกต่างของพ่อ
พันธุ์ที่นำเข้าในฟาร์มของเรา        ทั้ง Pompe และ Natan มีจุด
เด่นที่ชัดเจนทั้งคู่        ซึ่งจุดเด่นนี้จะสามารถนำมาพัฒนาสายพันธุ์
ลาบราดอร์ของเราได้    ดังตัวอย่างในการบรีดลูกสุนัขของเราที่เกิด
จากพ่อพันธุ์ทั้ง 2   เพราะเราเชื่อว่า "สายเลือดดีย่อมพัฒนา และ
ให้สายพันธุ์ที่ดี. 
           
            " นี่คือ! ผลงานการบรีดลูกสุนัขลาบราดอร์ของเรา "
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Mail :
 
 
 
 
 
 
STORY
 
After a life long dream of always wanting, my family Who love and crazy dogs a lot.   We have been fostering Many kinds of dogs breed which not specific in small or Large breed…such as Puddle Toys, Shihuahua, Miniature Pinscher,  Shin Tzu,  Cocker Spaniel,  Doberman, German Shepherd,  Rottweiler,  Dalmatien that are beloved dogs That we used to look after.
 
After our beloved Doberman which name ”CARL” Passed away from my family,  we intend to find a new Member to our family again.   We are looking for a new Doberman for a while but unfortunately during that time We couldn’t find the good breed and nice shape as much as We used to have even we’re searching from a lot of Doberman’s Kennel.  When the times go by, life is changed. We taking a long time to looking for Labrador breed and Starting to cultivate them. In finally, We were register our Labrador’s Kennel with the Kennel Club of Thailand  since April 30th 2007 under member no. F5991
 
 

 
 
 
E-Mail :
 
 
   

 

Link
จัดอันดับเว็บไซต์ทั่วไทย 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2019 www.nagaskennel.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป